skip to Main Content

De controle van het gebruik van de titel DO-MRO ligt bij het NRO. Dit register stelt bepaalde eisen aan het voeren van de titel DO-MRO, controleert de na- en bijscholing van geregistreerde osteopaten en visiteert de praktijkruimten.
Medische zorg vereist kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij in de beste handen zijn. Osteopaten die geregistreerd zijn bij het NRO, voldoen aan alle kwaliteitseisen die de stichting stelt. Denk aan het volgen van een studie aan een erkend opleidingsinstituut, verplichte nascholing en het naleven van de reglementen van het Beroepscompetentieprofiel. Ook zorgverzekeraars stellen registratie bij het NRO vaak als voorwaarde voor de vergoeding van osteopathie. Zowel Carla Harmsen als Wim Steenberg zijn geregistreerd bij het NRO. Zij volgen regelmatig na- en bijscholingen.

Europaïsch Gesellschaft Kinderosteopathen/Europees Genootschap voor Kinderosteopathie(EGKO)

Sinds september 2010 is Carla Harmsen geregistreerd als kinderosteopaat in het Europees Register. Het is een kwaliteitsregister waar alleen osteopaten geregistreerd worden die een door het register erkende opleiding tot kinderosteopaat afgesloten hebben met een diploma. Extra nascholing op het vakgebied pediatrie behoort tot de criteria om te blijven voldoen aan de eisen die het register stelt. Het Europees Register is m.n. voor ouders een nieuwe mogelijkheid om te achterhalen welke osteopaten zich extra geschoold hebben in de kinderosteopathie, zodat zij een bewuste keuze kunnen maken waar zij hun kind willen laten behandelen. Voor meer informatie: www.kinderosteopathen.eu

E.F.O.(European Federation Osteopathy)

Osteopaten die geregistreerd zijn bij het NRO zijn ook E.F.O. geregistreerd. The European Federation Osteopathy heeft tot doel osteopathie in Europa te promoten en op een gelijke standaard te brengen. Carla Harmsen en Wim Steenberg zijn beide EFO geregistreerd.

Back To Top