Ga naar hoofdinhoud
Per 1 september starten Dave Berendijk, Rosemarijn Steenberg en Lianne Harmsen onder supervisie van Wim en Carla met het behandelen van patiënten. Zij zitten in het laatste jaar van hun osteopathie opleiding. Ze hebben het hele curriculum doorlopen, ronden hun laatste examens af en starten/zijn bezig met hun afstudeeropdracht. Onder supervisie kunnen ze meer klinische ervaring op doen totdat hun afstudeeropdracht afgerond is. Zo hopen we dat dit ook de wachtlijst voor volwassenen bij Carla verder oplost.  Babytjes en kinderen t/m 18 jaar plannen we zoals altijd zo snel mogelijk in!
Wij kijken er naar uit dat Dave, Rosemarijn en Lianne het team komen versterken!
Update 25 mei 2023

De wachtlijst bij Carla Harmsen is opgelost. Osteopathie Markelo heeft momenteel geen wachtlijsten meer. Baby’s en kinderen plannen we zoals gewoonlijk zo snel mogelijk in.

Tariefwijziging per 1 juni 2023!

Helaas moeten wij i.v.m. een hogere kostenstijging dan voorzien per 1 juni de tarieven wijzigen.

Klik hier voor het overzicht.

Een gezond lichaam functioneert als een totaliteit en is dynamisch. Het lichaam heeft een interactie met zijn omgeving en kan zich aanpassen. Het is groter, sterker en weerbaarder dan de afzonderlijke delen. Als het lichaam in zijn functioneren de eenheid verliest dan vermindert  in het lichaam de mogelijkheid van aanpassing en zelf-regulatie“. (Steve Paulus, D.O., MS)

Bij Osteopathie Markelo staat de mens als totaliteit centraal. Fysiek, emotioneel, geestelijk en sociaal welbevinden zijn belangrijke componenten om je gezond te voelen, gezond te zijn en gezond te blijven!

Als het lichaam zijn aanpassingsvermogen verliest treedt er bewegingsverlies op in de diverse weefsels. Op deze bewegingsverliezen kunnen zich patronen opbouwen die uiteindelijk resulteren in klachten. Bewegingsverlies in de weefsels zorgt ervoor dat de functie minder wordt en pijn kan optreden. Als we de patronen en bewegingsverliezen oplossen in het lichaam, verbetert de functie en kan de pijn verminderen of verdwijnen.

Osteopathie streeft naar het bereiken van een individueel optimaal functioneren met zo min mogelijk klachten. Het liefst natuurlijk klachtenvrij.

Osteopathie is een complementaire geneeswijze. Dit betekent dat wij samenwerken en met andere disciplines in de reguliere gezondheidszorg en ook doorverwijzen. Mocht blijken dat uw klachten (eerst) verder medisch uitgezocht moeten worden dan verwijzen wij u terug naar huisarts of specialist.

Het lichaam heeft een interactie met zijn omgeving en kan zich aanpassen“. Willen wij ons lichaam gezond houden dan is o.a. onze voeding een belangrijk aandachtspunt. De hoeveelheid, de soort voeding en de kwaliteit van de voeding zijn bepalend. Alles wat we in ons lijf stoppen moet verteerd en gefilterd worden. Verkeerde voeding kan klachten veroorzaken en onze gezondheid verminderen. Voeding is daarom ook een belangrijk aandachtspunt in onze praktijk.

Everybody can find disease, not everybody can find Health!

A.T. Still

Back To Top