Het eerste consult

De osteopaat start het eerste consult met een vraaggesprek. Hierbij is de osteopaat geïnteresseerd in alle facetten van uw klachten, uw algehele gezondheid, essentiële lichaams­functies en ook in wat er in uw leven is voorgevallen (trauma’s, emotionele gebeurtenissen). Aangezien dit bewegingsverliezen in de weefsels kan hebben achtergelaten. Omdat zoveel aspecten belangrijk zijn voor een goede osteopatische behandeling mailen wij u inlogcodes voor de online vragenlijst toe.

Na dit vraaggesprek vindt een algemeen onderzoek plaats om eventuele afwijkingen of ziekten uit te sluiten. Sommige aandoeningen lenen zich niet voor een osteopatische benadering. De osteopaat zal u dan doorverwijzen naar uw huisarts of specialist.

Tijdens het specifiek osteopatisch onderzoek tast de osteopaat uw totale lichaam af naar bewegingsverliezen die mogelijk een aandeel hebben in uw klachten.

Na het onderzoek zal de osteopaat uitleggen wat er met u aan de hand is en u mededelen of behandeling nuttig en bovenal veilig is. Wanneer een osteopatische behandeling geïndiceerd is zal tijdens het eerste consult meteen worden gestart met de behandeling. Met verschillende technieken tracht de osteopaat de verschillende structuren weer mobiel te maken en uw lichaam opnieuw in balans te brengen.  Het aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van uw klachten en hoelang deze al bestaan. Meestal is na 3-6 behandelingen de klacht verdwenen of duidelijk verminderd.

Wanneer het lichaam na een drietal behandelingen niet heeft gereageerd zal de osteopaat in vele gevallen voorstellen de behandeling te staken. Lang zinloos doorbehandelen heeft voor een osteopaat geen waarde.

Veiligheid staat voorop! Indien nodig kunt u terugverwezen worden naar uw behandelend arts. Het is voor de osteopaat belangrijk te kunnen beschikken over essentiële medische informatie. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat uw behandelend osteopaat in contact treedt met uw huisarts of andere behandelaars.