Kinderen met een beperking (handicap)

Juist voor deze groep kinderen kan osteopathie een waardevolle aanvulling zijn binnen een multidisciplinaire aanpak van preventieve en curatieve zorg. Dit geldt zowel voor kinderen met een lichamelijke- als ook voor verstandelijke- en meervoudig complex beperkte kinderen. Osteopathie kan de verstandelijke, emotionele en lichamelijke ontwikkeling ondersteunen. Het oplossen van de bewegingsverliezen in het lichaam kan de kwaliteit van leven voor deze kinderen verbeteren. Versterking van het immuunsysteem, verminderen van obstipatieklachten, luchtweginfecties etc. zijn voorbeelden waar osteopathie kan ondersteunen. Voor een optimale individuele ontwikkeling is een optimale conditie van belang. Problemen op o.a. het immuunsysteem kunnen dit ondermijnen.

Ook “frustraties”, emoties die kinderen met bijv. een verstandelijke beperking ondervinden kunnen een extra deken leggen over het systeem van het kind. Het niet kunnen uiten, het niet begrepen worden op dat moment etc. kunnen ook gezondheid en de individuele optimale ontwikkeling ondermijnen.

“In de kleine dingen van het leven kan de kwaliteit van leven zich uiten.”  Zo kan het verminderen van obstipatieklachten waardoor laxantia overbodig worden de kwaliteit van leven verbeteren.

Osteopathie Markelo heeft ruime ervaring in het behandelen van kinderen met een beperking.  Carla Harmsen en Wim Steenberg hebben jarenlang kinderen behandeld op het Osteopatische Kinderproject de Twentse Zorgcentra.

Kinderen hebben veel baat bij een osteopatische behandeling. Zij komen met zeer uiteenlopende klachten bij een osteopaat.  Hieronder de meest voorkomende klachten waarvoor kinderen bij een osteopaat komen.

With disabled children you can look at all what is wrong, but Osteopathy gives you the opportunity to search for the possibilities. So that the expression of that person can be optimized