Osteopathie

Het uitgangspunt van de Osteopatische filosofie is de eenheid tussen vorm en functie in het levend organisme, de mens. A.T. Still (1828-1917) was de man die Osteopathie ontdekte, ontwikkelde en maakte tot een concept waar het nastreven van (optimale) gezondheid het doel is. Zijn filosofie, zijn inzichten en zijn manier van werken zijn nog steeds van toepassing voor de huidige mens. De mens is een onderdeel van de natuur en de natuurwetten zijn van toepassing op de mens. “The mechanical principles where Osteopathy is based on are as old as the Universe”.

Wetenschap begint bij klinische observatie, het toetsen van de behandelhypothese en het bijstellen. Dit is wetenschap in de puurste vorm. Osteopathie is een ‘Hands On’ behandelingsmethode. Vergelijkbaar met een ambacht. De kunst van het voelen, het opnemen van de informatie die het lichaam je toont. Het bepalen van de verschillende kwaliteiten van de verschillende weefsels gekoppeld aan kennis. Kennis van alle aspecten van het lichaam. De kunst is het toepassen van de filosofie in de praktijk in al zijn dimensies en specialisaties.

De osteopaat voelt naar alle systemen in het menselijk lichaam. Niet alleen spieren, botten, maar ook organen, zenuwstelsel en vloeistoffen. De osteopaat zoekt naar bewegingsverlies in de weefsels en naar patronen in het lichaam. Hoe zijn de huidige klachten ontstaan? Een valpartij uit het verleden die niet volledig hersteld is? Een virale infectie die in het lichaam blijft hangen? Het gebruik van verkeerde voeding? De osteopaat kijkt ook naar hoe de gezondheid verbetert kan worden. Komen de klachten alleen vanuit bewegingsverliezen of patronen of zijn er ook bepaalde leefgewoonten, houdingen of bewegingen die het lichaam ondermijnen? Een patiënt met migraine klachten die meerdere blikjes energydrank drinkt per dag zal naast de behandeling van de osteopaat ook zijn/haar gedrag moeten aanpassen en stoppen met energydrank te drinken. De osteopaat zal verder kijken naar andere factoren die de klachten kunnen (mede) veroorzaken bijv. stress, relatieproblemen etc.

Indien een osteopaat van mening is dat er sprake is van ernstige pathologie, structurele afwijkingen, die onderzocht moeten worden, dan zal de osteopaat u terug verwijzen naar uw huisarts of specialist.

Listen with our feeling, seeing, thinking and knowing fingers…

Dr. W.G. Sutherland