Eerste afspraak

Welkom bij Osteopathie Markelo
Onze praktijk is gevestigd Goorseweg 5 te Markelo.

+31627132397

info@osteopathie-markelo.nl

0627132397

U heeft een afspraak gemaakt en ontvang een afspraakbevestiging en praktijkinformatie per e-mail . Daarnaast ontvangt u een e-mail over hoe u kunt inloggen en een account kunt aanmaken. Op deze manier kunt u uw gegevens bekijken, wijzigen en een vragenlijst online invullen evenals de AVG goedkeuren.

Wij verzoeken u vriendelijk om  tijdig aanwezig te zijn, zodat de voor u gereserveerde tijd optimaal benut  kan worden. Het annuleren of verzetten van uw afspraak is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. Niet nagekomen afspraken kunnen in rekening  gebracht worden.

Het eerste consult

Tijdens het eerste consult start de osteopaat met een vraaggesprek. Hierbij is de osteopaat geïnteresseerd in alle facetten van uw klachten. Ook uw algehele gezondheid, essentiële lichaamsfuncties en wat er in uw leven is voorgevallen (trauma’s, emotionele gebeurtenissen), omdat dit sporen in de weefsels kan hebben achtergelaten.

Omdat zoveel aspecten belangrijk zijn voor een goede osteopatische behandeling sturen wij u via de e-mail een uitgebreide vragenlijst toe. Wij vragen u deze zorgvuldig in te vullen. Aanvullingen op de vragen kunt u op aparte vellen inleveren. Deze vragenlijst willen wij graag voor de afspraak ontvangen, zodat de behandelend osteopaat de tijd heeft zich voor te bereiden.

Na dit vraaggesprek vindt er een algemeen onderzoek plaats om eventuele afwijkingen of ziekten uit te sluiten. Sommige aandoeningen lenen zich niet voor een osteopatische benadering.
Tijdens het specifiek osteopatisch onderzoek tast de osteopaat uw totale lichaam af naar bewegingsstoornissen welke een mogelijk aandeel hebben in uw klachten.
Na het onderzoek zal de osteopaat uitleggen wat er met u aan de hand is en u mededelen of behandeling nuttig en bovenal veilig is. Wanneer een osteopatische behandeling geïndiceerd is zal tijdens het eerste consult meteen worden gestart met de behandeling. Met verschillende technieken tracht de osteopaat de verschillende structuren weer mobiel te maken en uw lichaam opnieuw in balans te brengen.

Wanneer het lichaam na een drietal behandelingen niet heeft gereageerd zal de osteopaat in vele gevallen voorstellen de behandeling te staken. Lang zinloos doorbehandelen heeft voor een osteopaat geen waarde.

Veiligheid staat voorop! Indien nodig kunt u terugverwezen worden naar uw behandelend arts. Het is voor de osteopaat belangrijk te kunnen beschikken over essentiële medische informatie. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat uw behandelend osteopaat in contact treedt met uw huisarts of andere behandelaars.
De belangen van u als patiënt worden behartigd door het Nederlands Register voor Osteopathie, welke haar leden nauwlettend in het oog houdt.
In de wachtkamer vindt u het klachten- en het tuchtreglement voor de Osteopathie.
Mochten er klachten zijn dan heeft het de voorkeur dat u bij een eventueel conflict dit eerst met ons bespreekt.
Klachten over de behandeling binnen onze praktijk kunnen bij een landelijke klachtencommissie (0118-617448) worden ingediend.

Wat zijn de kosten?

Onderstaande tarieven zijn conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie.

Tarieven

(Eerste) Osteopatisch consult volwassenen (max. 75 min):
Carla
€ 135,00
Wim
€ 127,50
Lianne/Rosemarijn
€ 95,00
(Eerste) Osteopatisch consult volwassenen (max. 60 min):
Carla
€ 108,00
Wim
€ 102,00
Lianne/Rosemarijn
€ 95,00

Betaling: Pin. Contant is mogelijk maar dan graag gepast.

Steeds meer zorgverzekeraars hebben osteopathie in hun pakket opgenomen. Een verwijzing van uw huisarts of specialist is niet noodzakelijk. Controleer uw verzekeringspolis voor de vergoedingen.

Mochten er vragen zijn dan kunt u die rustig aan ons stellen.

+31627132397

info@osteopathie-markelo.nl

0627132397