skip to Main Content

Welkom

Welkom bij Osteopathie Markelo, Carla Harmsen DO.-M.R.O. & Wim Steenberg DO.-M.R.O.
Onze praktijk is gevestigd Goorseweg 5 te Markelo.
Telefoon: 06-27132397.

U heeft uw eerste afspraak gemaakt. U heeft van ons een bevestiging per e-mail ontvangen met uw inlogcodes. Hiermee kunt u uw gegevens bekijken, veranderen en een vragenlijst online beantwoorden. Daarnaast een mail met praktijkinformatie. Indien wij u de vragenlijst per post toesturen is dit een bevestiging van uw afspraak:

Wij verzoeken u vriendelijk tijdig aanwezig te zijn, zodat de voor u gereserveerde tijd optimaal kan worden benut. Annuleren of verzetten van uw afspraak is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. Niet nagekomen afspraken kunnen in rekening worden gebracht.

Het eerste consult

Tijdens het eerste consult start de osteopaat met een vraaggesprek. Hierbij is de osteopaat geïnteresseerd in alle facetten van uw klachten, uw algehele gezondheid, essentiële lichaamsfuncties en ook in wat er in uw leven is voorgevallen(trauma’s, emotionele gebeurtenissen). Daar dit sporen in de weefsels kan hebben achtergelaten.

Omdat zoveel aspecten belangrijk zijn voor een goede osteopatische behandeling sturen wij u een uitgebreide vragenlijst toe. Wilt u deze zorgvuldig en uitgebreid invullen. Aanvullingen op de vragen kunt u op aparte vellen inleveren. Deze vragenlijst willen wij graag uiterlijk 4 werkdagen voor de afspraak ontvangen, zodat de behandelend osteopaat de tijd heeft zich voor te bereiden.

Na dit vraaggesprek vindt een algemeen onderzoek plaats om eventuele afwijkingen of ziekten uit te sluiten. Sommige aandoeningen lenen zich niet voor een osteopatische benadering.
Tijdens het specifiek osteopatisch onderzoek tast de osteopaat uw totale lichaam af naar bewegingsstoornissen welke een mogelijk aandeel hebben in uw klachten.
Na het onderzoek zal de osteopaat uitleggen wat er met u aan de hand is en u mededelen of behandeling nuttig en bovenal veilig is. Wanneer een osteopatische behandeling geïndiceerd is zal tijdens het eerste consult meteen worden gestart met de behandeling. Met verschillende technieken tracht de osteopaat de verschillende structuren weer mobiel te maken en uw lichaam opnieuw in balans te brengen.

Wanneer het lichaam na een drietal behandelingen niet heeft gereageerd zal de osteopaat in vele gevallen voorstellen de behandeling te staken. Lang zinloos doorbehandelen heeft voor een osteopaat geen waarde.

Veiligheid staat voorop! Indien nodig kunt u terugverwezen worden naar uw behandelend arts. Het is voor de osteopaat belangrijk te kunnen beschikken over essentiële medische informatie. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat uw behandelend osteopaat in contact treedt met uw huisarts of andere behandelaars.
De belangen van u als patiënt worden behartigd door het Nederlands Register voor Osteopathie, welke haar leden nauwlettend in het oog houdt.
In de wachtkamer vindt u het klachten- en het tuchtreglement voor de Osteopathie.
Mochten er klachten zijn dan heeft het de voorkeur dat u bij een eventueel conflict dit eerst met ons bespreekt.
Klachten over de behandeling binnen onze praktijk kunnen bij een landelijke klachtencommissie (0118-617448) worden ingediend.

Wat zijn de kosten?

Onderstaande tarieven zijn conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie.

Tarieven

Consult osteopaat volwassene (duur: 75 min max)              116,25 euro
Consult Osteopaat kind (t/m 18 jaar)                                         93,00 euro

Betaling à contant. Het is mogelijk om gebruik te maken van de PIN-automaat in de praktijk.

Steeds meer zorgverzekeraars hebben osteopathie in hun pakket opgenomen. Een verwijzing van uw huisarts of specialist is niet noodzakelijk. Controleer uw verzekeringspolis om te zien hoeveel door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

Mochten er vragen zijn dan kunt u die rustig aan ons stellen. Dit is het makkelijkst via de mail of via een sms naar ons praktijknr. 06-27132397.

Met vriendelijke groeten,
Carla Harmsen &Wim Steenberg

Email:

Website:

Back To Top