Ga naar hoofdinhoud

Net zoals in de geneeskunde geldt ook voor de osteopathie dat het kind geen kleine volwassene is. Kinderen ontwikkelen zich, ieder op zijn/haar unieke manier. Groei, spraak, motoriek, sensoriek en emoties zijn kenmerken van deze ontwikkeling. Dit maakt dat ieder kind een unieke benadering vergt en dit per behandeling kan verschillen. Treden er problemen op dan zal dit invloed hebben op de totale ontwikkelingen van het kind.

Om een kind te kunnen behandelen op de manier die het kind nodig heeft is het belangrijk dat de osteopaat een gedegen kennis bezit van de kindergeneeskunde én van de diverse ontwikkelingsgebieden. Soms kan het noodzakelijk zijn het kind multi-disciplinair te behandelen, zodat wat vrij gemaakt wordt ook invulling krijgt. Bij een voorkeurshouding naar links is naast het vrijmaken van bijv. de nekwervels, het adequaat stimuleren van het naar rechts kijken een must. Het zenuwstelsel is nog volop in ontwikkeling, verbindingen moeten verfijnd worden en een eenzijdige prikkelverwerking kan daar een negatieve invloed op hebben. Men kan er niet automatisch in alle gevallen vanuit gaan dat spontane invulling optreedt. Het uitgangspunt van de behandeling is altijd het kind zelf, niet het etiketje dat er op geplakt is. Voor Wim en mij is het een belangrijk uitgangspunt het kind te respecteren zoals het is en van daaruit te werken. Het kind bepaalt de uitgangshouding, niet de ouders, niet de therapeut.

Wie zijn handen legt op een kind ervaart het iedere keer als een unieke ervaring, een uitdaging….

Kinderen met een beperking (handicap)

Juist voor deze groep kinderen kan osteopathie een waardevolle aanvulling zijn binnen een multidisciplinaire aanpak van preventieve en curatieve zorg. Dit geldt zowel voor kinderen met een lichamelijke- als ook voor verstandelijke- en meervoudig complex beperkte kinderen. Osteopathie kan de verstandelijke, emotionele en lichamelijke ontwikkeling ondersteunen. Het oplossen van de bewegingsverliezen in het lichaam kan de kwaliteit van leven voor deze kinderen verbeteren. Versterking van het immuunsysteem, verminderen van obstipatieklachten, luchtweginfecties etc. zijn voorbeelden waar osteopathie kan ondersteunen. Voor een optimale individuele ontwikkeling is een optimale conditie van belang. Problemen op o.a. het immuunsysteem kunnen dit ondermijnen.

Ook “frustraties”, emoties die kinderen met bijv. een verstandelijke beperking ondervinden kunnen een extra deken leggen over het systeem van het kind. Het niet kunnen uiten, het niet begrepen worden op dat moment etc. kunnen ook gezondheid en de individuele optimale ontwikkeling ondermijnen.

“In de kleine dingen van het leven kan de kwaliteit van leven zich uiten.”  Zo kan het verminderen van obstipatieklachten waardoor laxantia overbodig worden de kwaliteit van leven verbeteren.

Osteopathie Markelo heeft ruime ervaring in het behandelen van kinderen met een beperking.  Carla Harmsen en Wim Steenberg hebben jarenlang kinderen behandeld op het Osteopatische Kinderproject de Twentse Zorgcentra.

Kinderen hebben veel baat bij een osteopatische behandeling. Zij komen met zeer uiteenlopende klachten bij een osteopaat.  Hieronder de meest voorkomende klachten waarvoor kinderen bij een osteopaat komen.

Mogelijke indicaties zijn:

 • huilbaby´s en baby´s die veel huilen
 • reflux
 • darmkrampjes
 • voorkeursligging(het kindje kijkt steeds naar dezelfde kant)
 • recidiverende oorontstekingen
 • slaapproblemen
 • ontroostbaarheid
 • hoofdpijnen, migraine
 • niet lekker in z’n vel
 • leer- en gedragsstoornissen op basis van een fysieke oorzaak
 • autisme
 • verstandelijk gehandicapte kind en zijn/haar problematiek

With disabled children you can look at all what is wrong, but Osteopathy gives you the opportunity to search for the possibilities. So that the expression of that person can be optimized

Viola Fryeman, Berlin 2007

Back To Top